Päättynyt: Media-analyysin harjoituskurssi (MAHKU)

Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta lukion opettajille Kuopiossa 18.4.-17.5.2013.

Mahkussa keskustellaan yhdessä mediatutkijoiden ja median tekijöiden kanssa ajankohtaisista mediateemoista ja harjoitellaan menetelmiä niiden käsittelyyn oppitunneilla. Näkökulmia, lähiopetuspäiviä (á 6 tuntia) ja kouluttajia on neljä:

  • Media ja sukupuoli, kouluttajana tutkija Mikko Hautakangas, CMT/TAY
  • Media ja aktiivinen kansalaisuus, kouluttajana tutkija Heikki Heikkilä, CMT/TAY
  • Media ja talous, kouluttajana toimittaja Johanna Korhonen
  • Media ja monikulttuurisuus, kouluttajana tutkija Kaarina Nikunen, CMT/TAY

Lähiopetusjaksot:
1. jakso torstaina 18.4. klo 11–17 ja perjantaina 19.4. klo 9–15
2. jakso torstaina 16.5. klo 11–17 ja perjantaina 17.5. klo 9–15
Ilmoittautumiset viimeistään 28. helmikuuta 2013 (ks. yhteystiedot alla).

Ryhmään otetaan 12 osallistujaa. Etusijalla ovat äidinkielen, taito- ja taideaineiden sekä luonnontieteiden opettajat. Kannustamme osallistujia ilmoittautumaan samasta koulusta tulevina, eri oppiaineita edustavina työpareina tai -ryhminä, mutta yksinkin voi osallistua.

Mahku on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja siten osallistujille maksuton. Kukin vastaa kuitenkin omista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksistaan. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuja etukäteen ilmoittamatta jättää saapumatta koulutukseen, veloitamme peruutuskulut.

Koulutuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö CMT.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset (vain sähköpostitse tai puhelimitse)
satu.seppa(at)uta.fi / 040 190 4131
Osallistavan viestinnän itseohjautuvat taitajat -hanke (OSVIITTA)