Päättynyt: Visuaalisilla viesteillä vaikuttaminen (VIVA)

Opetustoimen henkilöstökoulutusta lukion kuvataiteen ja äidinkielen opettajille (OSVIITTA-hanke) Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa lukuvuonna 2013 – 2014.

VIVA painottuu mediaan ja kuvajournalismiin liittyviin alustuksiin, keskusteluihin ja harjoituksiin. Käsiteltäviä teemoja ovat kuvailmaisun vaikutuskeinot mediassa, kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa, kuvajournalismi sekä mediakuvien kuva-analyysi.

VIVA tukee erityisesti lukion kuvataiteen kurssien KU1 ja KU3 opetusta, mutta soveltuu myös äidinkielen opettajille. Kannustammekin osallistumaan samasta koulusta tulevina, kuvataiteen ja äidinkielen opettaja -työpareina, mutta yksinkin voi osallistua. Vapaiksi jääville kurssipaikoille otetaan myös muiden oppiaineiden opettajia (tiedustelut Sadulta, ks. yhteystiedot alla). Koulutukseen sisältyy 4 lähiopetuspäivää sekä pieniä ennakko- ja välitehtäviä.

VIVA pohjautuu Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin opetukseen ja tutkimukseen. Kouluttajina ovat visuaalisen journalismin professori Anssi Männistö sekä visuaalisen journalismin yliopisto-opettaja, kuvatoimittaja Laura Vuoma Tampereen yliopistosta.

Kunkin paikkakunnan ryhmään mahtuu enintään 12 osallistujaa.

Tampereen KESÄ-VIVA 3.–6. kesäkuuta 2013
VIVA-kesäkoulu Tampereen yliopiston harjoitustoimituksessa maanantaista 3.6. klo 11.00 torstaihin 6.6. klo 15.00.
Ilmoittautumiset viimeistään 31.3.2013

Oulun VIVA 29. elokuuta–27. syyskuuta 2013  
1. jakso to 29.8. klo 11–17 ja pe 30.8. klo 9–15
2. jakso to 26.9. klo 11–17 ja pe 27.9. klo 9–15
Ilmoittautumiset viimeistään 31.4.2013

Kuopion VIVA 31. lokakuuta–29. marraskuuta 2013
1. jakso to 31.10. klo 11–17 ja pe 1.11. klo 9–15
2. jakso to 28.11. klo 11–17 ja pe 29.11. klo 9–15
Ilmoittautumiset viimeistään 15.9.2013

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksuton: vain matka-, majoitus- ja ateriakustannuksistaan jokainen vastaa itse. Ilmoittautuminen on sitova: mikäli osallistuja etukäteen ilmoittamatta jättää saapumatta koulutukseen, veloitamme peruutuskulut.

Pyydämme sinua antamaan ilmoittautuessasi seuraavat tiedot:
a.) minkä kaupungin ryhmään haluat
b.) minkä oppiaineen / oppiaineiden opettaja olet
c.) mistä koulusta tulet
d.) sähkö- ja kirjepostiosoitteesi
e.) matkapuhelinnumero, joista sinut tarvittaessa tavoittaa varmimmin

Lisätiedot ja ilmoittautumiset (vain sähköpostitse tai puhelimitse):
Suunnittelija Satu Seppä
satu.seppa_at_uta.fi / 040 190 4131
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Tampereen yliopisto