Päättynyt: LÄÄKÄRIN SUOMI 2 – Maahanmuuttajalääkärin toiminta suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä ja vuorovaikutustaidot potilastyössä 3.4.-30.5.2017

Koulutus on ammatillista työvoimakoulutusta, johon voi osallistua myös Pirkanmaan ulkopuolelta.

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia vuorovaikutustilanteissa potilaiden kanssa.

Aika
3.4.–30.5.2017

Paikka
Tampereen yliopisto, Kalevantie 4

Kenelle koulutus on suunnattu?
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalääkäreille ja -hammaslääkäreille

  • jotka ovat suorittaneet lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon Suomen ulkopuolella
  • joiden suomen kielen taito on Eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1/YKI3 (sujuva peruskielitaito, selviytyminen arkielämässä)
  • joilla on aikomus toimia lääkärinä tai hammaslääkärinä Suomessa.

Mitä koulutukseen sisältyy?

  • Koulutus koostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.
  • Yhteensä 12 lähipäivää, jotka sisältävät sekä ammatillisia opintoja että suomen kielen opetusta.
  • Lähipäivien välissä opiskelijat tekevät annettuja kotitehtäviä. Tehtävien tarkoituksena on tukea sekä ammatillisen oppimissisällön että suomen kielen oppimista.
  • Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä.
  • Opetuskieli on suomi.

Sisältö ja aikataulu

Ammatilliset sisällöt
I Lääkärin tehtävät potilaan hoitoprosessissa
II Vastaanoton kulku ja hyvän vuorovaikutuksen merkitys
III Potilaan motivointi omaan hoitoonsa
IV Yhteistyö perheen, koulun, työnantajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa
V Suomalaiset sairauslomakäytännöt
VI Eettisiä kysymyksiä
VII Lääkärin velvollisuus ylläpitää omaa ammattitaitoaan

Suomen kieli
Suomen kielen osuudessa harjoitellaan lääkärin työssä keskeisiä kielenkäyttötilanteita.

Lähipäivät 3.4., 4.4., 10.4., 11.4., 24.4., 25.4., 8.5., 15.5., 16.5., 22.5., 23.5. ja 30.5.

Lähiopetuspäivien pituus on 7 tuntia klo 9–16, ja päivään sisältyy tunnin lounastauko noin klo 12–13.

Kouluttajat
Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston asiantuntijoita.
Vastuukouluttajat ovat Merja Toivonen, LL ja Taina Pitkänen, FM (suomen kieli)

Koulutukseen hakeutuminen
Koulutus on Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa haastattelujen perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että lääkärintutkinnon hyväksymisprosessi Valvirassa on käynnistetty ja että hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa.Kielitaidon lähtötaso on B1 (ks. Eurooppalainen viitekehys ) ja tavoitetaso B2, mutta koulutukseen voi osallistua vaikka oma lähtötaso olisi korkeampi.

Haku koulutukseen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutuksen hakunumero on 671390.

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen, pyydä neuvoa paikallisesta TE-toimistosta.

Hakemus on jätettävä 15.3.2017 mennessä.

Lisätietoja
laakarin.suomi@uta.fi