Päättynyt: Kielenopetus muutoksessa

Kielenopetus muutoksessa on yläkoulun ja lukion kieltenopettajille tarkoitettu täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta ja rahoituksesta Opetushallitus.

Miten kielenkäytön tavat muuttuvat? Miten mediamaailman muutos vaikuttaa kielenopetuksen käytänteisiin, metodeihin ja sisältöihin? Miten opetusteknologiaa hyödynnetään pedagogisesti järkevällä tavalla? Mitä uusia puheenaiheita tai ilmiöitä kohdemaan kulttuurissa on? Miten niitä voidaan käsitellä opetuksessa?

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja opetukseen ja tarjota lisäksi pedagogista pohdiskelua, itse tekemistä ja kokeilemista sekä tutkimustietoa, jota vasten omia kokemuksiaan voi peilata.

8 op:n laajuinen kokonaisuus koostuu nykykulttuuria, kielenopetuksen uusia menetelmiä ja opetusteknologiaa käsittelevistä jaksoista. Opetusteknologiaa lähestytään kielen oppimisen näkökulmasta: miten kieltä opitaan ja miten teknologia voi auttaa siinä? Nykykulttuuriosiossa laajennetaan näkökulmaa kielenkäytön ja kulttuurin muutoksiin. Tavoitteena on päivittää tietämystä kohdemaan kulttuurista: mitä uusia ilmiöitä kohdemaan kulttuurissa on ja miten niitä voidaan käsitellä opetuksessa? Kohdekielisessä ryhmässä pääsee samalla vetreyttämään omaa kielitaitoa.

Sisältö

Orientaatio + oppimisen ohjaus
Orientaatiojaksossa tutustutaan koulutuksen kokonaisuuteen ja määritellään omat oppimistavoitteet. Koulutuksen aikana kirjoitetaan ”matkakirjaa”, jossa pohditaan opittua ja johon voi kerätä tehtäväideoita tai linkkejä.
1/2 lähipäivä + itsenäistä työtä
Opettaja: Taina Pitkänen

Kielenopetus ja -oppiminen muuttuneessa mediaympäristössä 4 op
Miten mediamaailman muutos vaikuttaa kielenopetuksen käytänteisiin, metodeihin ja sisältöihin? Jaksossa käsiteltäviä aiheita ovat kielitaidon eri osa-alueiden harjoittaminen, virtuaalimaailmat ja pelillisyys kielenopetuksessa, erilaisten oppijoiden tukeminen ja arviointi tietokone- ja nettisovelluksia hyväksi käyttäen sekä kulttuurienvälinen viestintä ja työskentely monikielisissä työyhteisöissä tai projekteissa. Työpajoissa opastetaan kädestä pitäen eri sovellusten käyttöön ja ideoidaan yhdessä opettajan ja kollegojen kanssa pedagogisesti mielekästä omaa opetuskokonaisuutta.
4 lähipäivää + 3 tuntia verkko-opetusta + itsenäistä työtä
Opettaja: Laura Pihkala-Posti

Kehittämistehtävä 2 op
Kehittämistehtävä, jossa jokainen osallistuja etsii yksin ja yhdessä muun ryhmän kanssa välineet ja sovellukset, jotka parhaiten sopivat hänen opetuksensa tueksi. Kehittämistehtävissä syntyneet ideat jaetaan kaikkien osallistujien kesken.
1 lähipäivä + 15 tuntia etäohjausta + itsenäistä työtä
Opettaja: Laura Pihkala-Posti

Nykykulttuuri 2 op
Kolme rinnakkaista ryhmää, joista osallistuja valitsee yhden.

a) Contemporary Culture
Language teaching without referencing to languages’ cultural aspects denies learners and teachers access to language in its most profound and interesting dimensions. This course explores some of the most exciting and dynamic aspects of language – dialects, various literary genre, language registers, popular culture, applied drama & theatre – and how contemporary manifestations of language are important points of departure for planning stimulating and provocative learning experiences for language learners.
2 lähipäivää + itsenäistä työtä
Opettaja: Raquel Benmergui + vierailijoita
Opetuskieli: englanti

HUOM.! Ryhmä on täynnä.

b) Nordisk samhällsutveckling och aktuella kulturella uttryck
På kursen reflekterar vi över förhållandet mellan språk och samhälle genom aktuella exempel från den svenska offentligheten. Den livliga debatten kring hen- pronomenet behandlas, likaså diskussionen om det fördjupade nordiska samarbetet, den politiska friskoledebatten, samt frågor kring tillhörighet och identitet i det svenska samhället.
2 lähipäivää + itsenäistä työtä
Opettaja: Tiinä Räisä
Opetuskieli: ruotsi

HUOM.! Ryhmä on täynnä.

c) Gegenwartskultur
Mit Willkommenskultur gegen den Öxit, postfaktisch fly sein oder mit bae in der Bambusleitung – solche und ähnliche Neuschöpfungen, Modewörter und Unwörter der letzten Jahre sind Aufhänger für die Beschäftigung mit aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen in den deutschsprachigen Ländern.
Worüber und wie wird derzeit eigentlich gesprochen? Und wie können wir im Unterricht darüber sprechen?
2 lähipäivää + itsenäistä työtä
Opettaja: Michael Klade
Opetuskieli: saksa 

HUOM.! Ryhmä on täynnä.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä. Lähiopetusta täydentävät verkkoistunnot järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin osallistujien valitsemina aikoina, ja osallistujat pääsevät vaikuttamaan myös teemojen valintaan.

Lähikoulutusjaksot
17.–18.11.2017, 8.–9.12.2017, 19.–20.1.2018 ja 9.–10.3.2018; avauspäivänä klo 17–20, muina päivinä klo 9–16

Paikka
Tampereen yliopisto; tarkemmat tilatiedot ilmoitetaan koulutukseen valituille lähetettävässä vahvistuskirjeessä.

Hinta
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoitusjärjestelyistään ja -kustannuksistaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on päättynyt, sillä kaikki kieliryhmät ovat täynnä.

Lisätietoja
Anneli Sorkio                                Taina Pitkänen
040 1901289                                 050 3187240
anneli.sorkio@staff.uta.fi              taina.pitkanen@staff.uta.fi