Tulossa: Terveystiedon monilukutaito ja sähköinen ylioppilaskoe (TERMOS), 4 op

Koulutus lukion terveystiedon opettajille Tampereella ja Oulussa lukuvuonna 2018–2019.

TERMOS-koulutuksen käynyt opettaja osaa toteuttaa monimuotoisten aineistojen analyysiharjoituksia, jotka kytkeytyvät ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun ja auttavat lukiolaisia valmistautumaan uudistuneeseen terveystiedon ylioppilaskokeeseen.

Koulutus antaa myös valmiuksia soveltaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen keinoja terveystiedon oppiaineelle ominaisten sensitiivisten aiheiden käsittelyyn, turvallisen ryhmän rakentamiseen sekä opettajan ja opiskelijan vuorovaikutukseen erilaisissa opetustilanteissa.

Koulutukseen sisältyy neljä lähiopetuspäivää sekä ennakko- ja välitehtäviä. Jaksojen teemat ja kouluttajat:

1) Terveystiedon monilukutaito
Paneudumme muutamaan ajankohtaiseen, julkisuudessa paljon käsiteltyyn terveyskysymykseen sekä tutkimustietolähteiden että media-aineistojen kautta. Pohdimme kriittisesti erilaisten ilmiöiden ympärillä käytävää keskustelua sekä sitä, miten terveysaiheisista tutkimustuloksista raportoidaan mediassa ja millainen logiikka ohjaa terveystieteellistä tiedejulkisuutta.
Kouluttajana terveyssosiologian professori Piia Jallinoja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

2) Terveystiedon medialukutaito ja media-analyysi
Teemme käytännön media-analyysiharjoituksia ajankohtaisiin terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin liittyvien media-aineistojen avulla. Keskustelemme myös median toimintalogiikasta, jonka vuoksi terveystietoa koskeva julkinen keskustelu voi toisinaan olla yksinkertaistavaa ja hämmentävääkin.
Kouluttajana mediatutkija Mikko Hautakangas Tutkimuskeskus COMETista, Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnasta.

3) Terveysviestintä ja terveystaju
Keskitymme terveysviestinnän ilmiöihin ja niiden kriittiseen analysointiin terveystajun käsitteen avulla. Tarkastelemme terveysmerkitysten ja -arvojen oppimisprosessia ja reflektointia suhteessa nuorten omiin näkökulmiin, sosiaaliseen ympäristöön ja suhteisiin: Miten esimerkiksi ulkonäkökeskeinen ja elämyshakuinen kulttuuri, mediakulttuurit ja suorittava terveyskulttuuri heijastuvat nuorten sosiaaliseen kenttään, arjen käytäntöihin sekä terveysymmärryksen ja -osaamisen muodostumiseen.
Kouluttajana yliopistonlehtori, terveyden edistämisen dosentti Pirjo Lindfors Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, terveystieteiden oppiaineesta.

4) Terveystiedon opettajan vuorovaikutustaidot
Käymme läpi vuorovaikutusosaamisen välineitä ja harjoituksia sovellettaviksi silloin, kun opetuksessa käsiteltävät aiheet – esimerkiksi ylipaino, riippuvuudet, yksinäisyys, kiusaaminen, seksuaalinen häirintä – ovat sellaisia, että ne saattavat luoda ryhmään oppimistilannetta vaikeuttavia jännitteitä. Tarvittaessa vertaisryhmässä voidaan käsitellä luottamuksellisesti myös omia kokemuksia tällaisista opetustilanteista.
Kouluttajana terveysviestinnän tutkija ja opettaja Maija Peltola Tutkimuskeskus COMETista, Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnasta.

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä Tampereella ja Oulussa:

– Lähiopetuspäivät (6 tuntia/päivä) Tampereella:
2. marraskuuta 2018, 11. tammikuuta, 8. helmikuuta ja 5. huhtikuuta 2019

– Lähiopetuspäivät (6 tuntia/päivä) Oulussa:
9. marraskuuta 2018, 18. tammikuuta, 22. helmikuuta ja 12. huhtikuuta 2019

Ohjelma on kummassakin ryhmässä sama. Jos et jonakin lähiopetuspäivänä pääse osallistumaan omassa ryhmässäsi, voit korvata kyseisen päivän osallistumalla siihen toisessa ryhmässä.

Kumpaankin ryhmään (Tampereen ryhmä, Oulun ryhmä) otetaan enintään 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat lukion terveystiedon opettajat. Jos ryhmiin jää vapaita paikkoja, niille voidaan ottaa myös yläkoulun terveystiedon opettajia.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ateriakuluistaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 14. syyskuuta 2018. Ilmoittautumisohjeet ja -lomake julkaistaan lukuvuoden 2018 alkaessa.
Ennakkotiedustelut: satu.seppa at uta.fi / 040 190 4131