Tulossa: LÄÄKÄRIN SUOMI, Maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet 12.9.2018-29.3.2019

Suomalaista terveydenhuoltoa suomen kielellä

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa.

Aika
12.9.2018-29.3.2019

Paikka
Tampere, tarkempi paikka täsmentyy lähempänä koulutuksen alkamista.

Kouluttajat
Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoita.

Kenelle koulutus on suunnattu?
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalääkäreille ja -hammaslääkäreille

  • jotka ovat suorittaneet lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa
  • joiden suomen kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1/YKI3 (sujuva peruskielitaito selviytyminen arkielämässä)

Koulutukseen voivat osallistua laillistamiskokeeseen valmistautuvat tai jo työssä olevat lääkärit, joiden suomen kielen taito kaipaa kohentamista.

Mitä koulutukseen sisältyy?

  • Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.
  • Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että suomen kielen asiantuntijat.
  • Koulutus koostuu kolmesta moduulista. Osallistuja suorittaa kaikki kolme moduulia.
  • Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja muuta itsenäistä työskentelyä.
  • Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä. Lähipäivissä läsnäolo on pakollista.
  • Opetuskieli on suomi.

Sisältö ja aikataulu

Moduuli 1
Ammatillisessa osuudessa saadaan yleiskuva Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteesta sekä siitä, miten lääkäri toimii suomalaisessa terveydenhuollossa. Suomen kielen osiossa kartoitetaan oman kielitaidon lähtötaso ja opetellaan kielenopiskelun taitoja. Samalla opitaan ammatillisessa osiossa tarvittavaa sanastoa. 8 lähiopetuspäivää +  itsenäistä työtä.

Lähipäivät 12.-14.9., 20.-21.9., 27.9. ja 4.-5.10.2018

Moduuli 2
Ohjattua itsenäistä työskentelyä sisältävän moduulin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoa. Moduuli koostuu neljästä osiosta, joissa kussakin käsitellään jotain keskeistä kieliopin ilmiötä sekä harjoitellaan kirjoittamista, tekstin ymmärtämistä ja puhumista sekä puheen ymmärtämistä. Verkkokurssi + 6 lähitapaamista

Verkkokurssi 1.10.2018-31.1.2019

Moduuli 3
Tässä moduulissa pääpaino on ammatillisen kielitaidon vahvistamisessa. Suomen kielen osuudessa harjoitellaan lääkärin työssä keskeisiä kielenkäyttötilanteita. Ammatillinen osuus keskittyy lääkärin toimintaan suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Ammatillisen osuuden teemoja ovat mm. lääkärin tehtävät potilaan hoitoprosessissa, vastaanoton kulku ja vuorovaikutus sekä moniammatillinen yhteistyö. Suomen kielen osuudessa harjoitellaan lääkärin työssä keskeisiä kielenkäyttötilanteita. 10 lähiopetuspäivää + itsenäistä työtä.

Helmi-maaliskuussa 2019, tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.

Lähiopetuspäivien pituus on 7 tuntia klo 9.30-16.30, ja päivään sisältyy tunnin lounastauko. Lounas on omakustanteinen.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön  rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutus täyttää työttömyysetuudella tuettuna tapahtuvan omaehtoisen opiskelun kriteerit (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html).Jos olet työtön työnhakija, ota yhteyttä TE-toimistoosi ennen koulutukseen hakeutumista.

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa kirjallisen lähtötasotestin ja haastattelujen perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että hakijan lääkärintutkinto on hyväksytty Valvirassa tai hyväksymisprosessi on ainakin käynnistetty.

Kielitaidon lähtötaso on B1, mutta koulutukseen voi osallistua vaikka oma lähtötaso olisi korkeampi.

Haku koulutukseen on päättynyt

Esivalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Sopivimmat hakijat kutsutaan kirjalliseen lähtötasotestiin ja haastatteluihin, jotka järjestetään Tampereella 29.8. Lähtötasotestissä testataan ammatillista osaamista ja suomen kielen taitoa.

Lisätietoja:
laakarin.suomi@uta.fi