Päättynyt: Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielellinen tukeminen – tietopaketti opettajille 6.10. ja 27.10.2017

Opetus- ja ohjaushenkilökunnan Specima-täydennyskoulutus 2017

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kielellinen tukeminen – tietopaketti opettajille

Onko luokallasi hiljattain Suomeen muuttanut oppilas? Mietitkö, miten voisit tukea häntä suomen kielen oppimisessa ja suomalaiseen kouluun sopeutumisessa?

Tässä koulutuksessa tutustutaan kielen oppimisessa tyypillisiin kehityskulkuihin ja pohditaan keinoja tukea lasta monikielisyyteen kasvamisessa. Koulutus ei pätevöitä S2-opettajaksi, vaan se on tarkoitettu nopeaksi ”ensiavuksi” opettajille, joilla ei ole runsaasti aiempaa kokemusta maahanmuuttajataustaisten lasten opettamisesta. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. suomen kielen oppiminen toisena kielenä, monikielisyys ja sen tukeminen sekä lapsen taustan huomioon ottaminen opetuksessa. Lisäksi keskustellaan kielen yhteydestä tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen: miten asioita, ilmiöitä ja tunteita nimetään kielen avulla, ja kykeneekö lapsi ilmaisemaan tunteita, joille hänellä ei ole nimeä.

Lue loppuun